We use cookies to make your experience of using our website better. To comply with the e-Privacy Directive we need to ask your consent to set these cookies.

Employers

Recruiter HR (Interim opdracht), Katwijk

col-narrow-left   

Location:

Katwijk, Netherlands 

Job Category:

Other
-

EU work permit required:

Yes
col-narrow-right   

Job Reference:

32197_1575540819

Job Views:

18

Posted:

05.12.2019

Expiry Date:

19.01.2020
col-wide   

Job Description:

Functienaam: Recruiter HR
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: duur 3 maanden
Aantal fte: 1 fte
Aantal uren per week: 24 tot 32 uur
Optie tot verlenging: ja, 2 maal 3 maanden

Sluitingstermijn: 8 december

Opdrachtgever
De gemeente Katwijk is op 1 januari 2006 ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige
gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Met ruim 64.000 inwoners is de gemeente Katwijk een
middelgrote gemeente. Meer informatie is te vinden op www.katwijk.nl.

Opdracht adviseur recruitment:

* Begeleid je het werving- en selectieproces van externe en interne vacatures binnen de
gehele breedte van de organisatie.
* Voer je zoekopdrachten uit en lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling
en professionalisering van recruitment;
* Maak je wervingsplannen en positioneer je de gemeente Katwijk op de arbeidsmarkt;
* Ondersteun je bij het opzetten van een talentenprogramma

Minimumeisen / knock-outcriteria

1 Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor-niveau;
2 Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht
gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle
zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;

Wensen/Gunningscriteria (weging 100 punten)

1 Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als (corporate) Recruiter
(40 punten);
2 Minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de richting van Human Resources Management,
Arbeidsmarktcommunicatie of Recruitment (30 punten);
3 Aantoonbare werkervaring met werven voor (lokale) overheid of non-profit (20 punten);
4 Aantoonbare werkervaring met het opzetten van een talentprogramma (10 punten).
Geef in het meegestuurde CV (in de Nederlandse taal, minimaal 2 referenties, maximaal 5 pagina’s
A4) en motiveringsbrief duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het
bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

* Klantgerichtheid: onderzoekt de behoeften van de klant en handelt hiernaar, is open en eerlijk
wanneer diensten niet geboden kunnen worden;
* Initiatief: handelt in het algemeen anticiperend in plaats van afwachtend, onderneemt actie
om processen te versnellen;
* Netwerken: bouwt en onderhoudt sterke relaties met mensen buiten de organisatie die later
van pas kunnen komen en brengt mensen uit zijn netwerk met elkaar in contact;
* Luisteren: toetst vaak of hij goed begrijpt wat de ander zegt, vraagt opheldering, reden of
oorzaak als de ander wat zegt niet duidelijk is.

Job Requirements:

Beoordelingssystematiek * Stap 1: Beoordeling CV's op minimumeisen. De CV's worden beoordeeld op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. * Stap 2: Selectie tien (10) Motiveringsbrieven met CV's die aan de organisatie worden voorgelegd. De Motiveringsbrieven met CV's van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde \"gunningscriteria te beoordelen door de opdrachtgever\". De drie(3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling; * Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek De opdrachtgever beoordeelt de Motiveringsbrieven met CV's van de kandidaten die zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria: * Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. * Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. * Stap 4: Interview In het interview wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het interview wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de opdrachtgever. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald. De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de gemeente Katwijk het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.
Company Info
Hire.nl
IJsselmeerstraat 314
Huizen, Noord-Holland, Netherlands
Phone: 0352080066
Web Site: www.hire.nl
Save Contact
Company Profile


comments powered by Disqus