We use cookies to make your experience of using our website better. To comply with the e-Privacy Directive we need to ask your consent to set these cookies.

Employers

Planner Programma aanpak stikstof (PAS), Utrecht

col-narrow-left   

Location:

Utrecht, Netherlands 

Job Category:

Other
-

EU work permit required:

Yes
col-narrow-right   

Job Reference:

2556902951-EUR-COM-FPC-130311

Job Views:

10

Posted:

14.03.2018

Expiry Date:

28.04.2018
col-wide   

Job Description:

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Dit programma van de ministeries van LNV, Infrastructuur en Waterstaat, en Defensie en de twaalf provincies verbindt maatregelen voor reductie van stikstofdepositie en ecologisch herstel met het creëren van ruimte voor nieuwe economische activiteiten.

Als planner ben je verantwoordelijk voor het in control komen en blijven voor wat betreft de overall planning van het PAS en de onderliggende met elkaar samenhangende (deel)projecten. Met de direct betrokken relevante stakeholders richt je het daarvoor benodigde planningsproces in inclusief bijbehorende stuur- en verantwoordingsrapportages. Dit onder regie van een manager projectbeheersing die namens het managementteam zal optreden als adviseur voor het beheersaspect tijd. Dit is in het belang van een ordentelijke bestuurlijke besluitvorming en het in samenwerking met de risicomanager beheersen van de risico's op het vlak van tijd. Je voorziet in voldoende detaillering van de planningen om te kunnen sturen op beheersing van de planning richting opdrachtnemers, projectleiders en bestuurders. Je informeert en adviseert de manager projectbeheersing en het managementteam pro-actief over de beheersing van de planning en de voortgang van de uitvoering. Hiermee zorg jij ervoor dat de planning een automatisch onderdeel van de programmasturing wordt.

Samen met anderen

Je bent resultaatgericht en werkt intensief samen met betrokken projectleiders, betrokkenen bij PASpartijen, de portefeuillehouder vanuit het managementteam (zgn. PMT), de manager projectbeheersing en RIVM / PAS-bureau als opdrachtnemers, met wie je overlegt over de (deel)planningen, alsmede informatie ter doorvertaling naar sturingsinformatie of bestuurlijke besluitvorming. Daarbij anticipeer je op de wensen en belangen van de diverse partijen binnen de bijbehorende bestuurlijke context. Je stemt sturingsinformatie af en kunt alternatieven en (wijzigings)consequenties aangegeven. Je monitort de voortgang van de uitvoering binnen de overall planning, alsmede binnen de relevante projectplanningen/detailplanningen. Je onderhoudt dan ook aantoonbaar contacten voor het verkrijgen van duidelijkheid en afstemming over voortgang, verwachtingen en de (on)mogelijkheden in de haalbaarheid van de planningen.

Elke dag beter

Door jouw efficiënte en accurate planningen en het pro actieve beheer daarvan blijven de PASpartners in control voor wat betreft de beheersing op het aspect tijd en draag je daarmee bij aan het tijdig halen van de diverse opgaven binnen het Programma. In je werk signaleer je structurele knelpunten en stel je hiervoor in afstemming met de manager projectbeheersing adviezen op met passende oplossingen. Ook lever je een aantoonbare bijdrage aan de opbouw van de planningsprocedures en werkwijzen. Deze gewijzigde en/of vernieuwde procedures en werkwijzen implementeer je waarna je zorgt dat de betrokkenen conform de afspraken (gaan) werken. Aan de hand van jouw informatieoverzichten kunnen het managementteam en de projectleider voor de partiële herzieningen de betrokkenen (aan)sturen en hun opdrachtgevers informeren over de voortgang van de uitvoering. Tot slot draag je actief bij aan het overdragen en borgen van jouw kennis aan de PAS partners.

Job Requirements:

FlexIntens verbetert organisaties door het tijdelijk versterken van teams met flexibele professionals. Het vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens staat daarbij centraal. De mensen in ons netwerk zijn in staat organisaties te helpen met strategische heroriëntatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen. Steeds als tijdelijk onderdeel van een team, altijd in het belang van de organisatiedoelen.

Functie-eisen

Werk- en denkniveau:

  • WO

Kennis en ervaring:

  • Ruime kennis van plannings- en risicomanagement. 
  • Het kunnen vertalen van planningsinformatie naar stuurinformatie op bestuurlijk niveau. 
  • Aantoonbare kennis van ICT processen als planner in een multidisciplinair programma of project. 
  • Aantoonbare ervaring bij een overheidsorganisatie in een politiek en bestuurlijk gevoelige context.Arbeidsvoorwaarden

In overleg.

Company Info
FlexIntens Werving, Selectie & Detachering
Lebretweg, De heer
Oosterbeek, Netherlands
Phone: 267620525
Web Site:
Save Contact
Company Profile


comments powered by Disqus