We use cookies to make your experience of using our website better. To comply with the e-Privacy Directive we need to ask your consent to set these cookies.

Employers

Medewerker Sociaal Team Specialisatie Jeugd, Waddinxveen

col-narrow-left   

Location:

Waddinxveen, Netherlands 

Job Category:

Legal Services
-

EU work permit required:

Yes
col-narrow-right   

Job Reference:

2557477991-EUR-COM-FPC-300311

Job Views:

7

Posted:

02.04.2018

Expiry Date:

17.05.2018
col-wide   

Job Description:

Het sociaal team bevordert de eigen kracht van de jeugdige en het gezin. Waar nodig levert het jeugdteam vraag- en systeemgerichte basiszorg (maatwerk) aan jeugdigen en hun gezin, vanuit het principe: ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur'. Eventueel kan de jeugdprofessional hierbij specialistische hulp inschakelen om een duurzame oplossing te creëren en zo maatschappelijk rendement te realiseren. Het team ontvangt (indien nodig) aansturing, coaching en ondersteuning van de manager. 

 

 • Afwegen in hoeverre hulp nodig is of dat het gezin door eigen kracht en inzet van het eigen netwerk voldoende geholpen wordt;

 • Samenstellen van een integraal ondersteuningsplan met de jeugdige en het gezin. Hier wordt gekeken naar het volledige systeem en hulpvragen op de verschillende domeinen in het kader van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Er wordt samen met de jeugdige en het gezin op een overstijgende wijze ingespeeld op de hulpvraag;

 • Versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van het gezin, waarbij het gezin de regie houdt tijdens het realiseren van het ondersteuningsplan (binnen een positieve en veilige leefomgeving);

 • Borgen van de eigen professionele ontwikkeling en die van het team, zodanig dat relevante kennis voor de uitvoering van de werkzaamheden actueel is en bijdraagt aan verbeteringen in hulpverlening, methodieken, processen en (externe) samenwerking;

 • Meewerken aan het realiseren van teamdoelstellingen.

 

Job Requirements:

De gemeente Waddinxveen is een dynamische organisatie die staat voor professionele dienstverlening en die als slagvaardig partner een brug kan slaan naar de samenleving. “Met hart voor de Waddinxveense samenleving gaan we voor resultaat”. Dat is onze missie voor de organisatie. Hiermee willen wij uitdragen dat je de inwoners en externe relaties ziet als partners aan wie je met zorg professionele diensten verleent en met wie je goede resultaten bereikt. Deze missie is geen papieren tijger, iedere dag weer zijn wij met elkaar bezig hier verder vorm aan te geven.

Onze missie sluit aan bij de kernwaarden van waaruit wij willen werken: verbinden, vertrouwen, verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij deze kernwaarden uitdragen.

 Functie-eisen
 • Kennis van complexe gezinssystematiek en de signalen van kindermishandeling;

Competenties

 • Communicatieve en onderhandelingsvaardigheden, voor het creëren van een draagvlak voor beslissingen in conflictsituaties; 

 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vastleggen van bevindingen in rapportages; 

 • Sociale vaardigheden;

 • Inschattingsvermogen met betrekking tot de ernst van de situatie waarin een kind zich bevindt en indien noodzakelijk handelen overeenkomstig de meldcode.

 Arbeidsvoorwaarden

 • Werkweek van 28 uur;

 • ZZP-opdracht of tijdelijke arbeidsovereenkomst voor tenminste 6 maanden met als doelstelling continuering;

 • Een verantwoordelijke en zelfstandige functie;

 • Cultuur: ondernemend, zelfstandig, politieke sensitiviteit, korte lijnen;

 • Een marktconform salaris.Meer informatie
Wilt u reageren? Stuur dan uw persoonlijke CV, motivatie en kopie HBO/WO diploma naar sollicitatie@werkspirit.nl

Wilt u reageren? Stuur dan uw persoonlijke CV, motivatie en kopie HBO/WO diploma naar sollicitatie@werkspirit.nl
Company Info
Werkspirit

Amstelveen, Netherlands
Phone: 0652074103
Web Site: http://www.werkspirit.nl
Save Contact
Company Profile


comments powered by Disqus