We use cookies to make your experience of using our website better. To comply with the e-Privacy Directive we need to ask your consent to set these cookies.

Employers

Afdelingshoofd Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gouda

col-narrow-left   

Client:

Gemeente Gouda

Location:

Gouda, Netherlands 

Job Category:

Legal Services
-

EU work permit required:

Yes
col-narrow-right   

Job Reference:

2557922791-EUR-COM-FPC-130413

Job Views:

7

Posted:

13.04.2018

Expiry Date:

28.05.2018
col-wide   

Job Description:

De opdracht van het tijdelijk afdelingshoofd bestaat uit drie opgaven. Ten eerste de aansturing van de afdeling. Ten tweede invulling geven aan de opgave om de PW-doelgroep naar werk te begeleiden in samenwerking  met het voormalig SW-bedrijf en ten derde de voortzetting van het programma modernisering sociale dienst. Dit programma is vorig jaar gestart. Het programma heeft een financiële opgave om het tekort op het PW budget terug te dringen. Uiteindelijk doel van het programma is het realiseren van een duurzame daling van het aantal werkzoekenden met een uitkering. Onderdeel van het programma was een analyse van de huidige situatie. Hieruit blijkt dat er veel gebeurt maar onvoldoende in onderlinge samenhang wordt uitgevoerd, medewerkers hard werken, maar niet inzichtelijk gemaakt kan worden wat de effecten van onze inspanningen zijn en de gewenste resultaten uitblijven. Onze conclusie is dat om het gewenste doel te bereiken het nodig is dat eerst de bedrijfsvoering op orde wordt gebracht, voordat nieuwe initiatieven worden gestart.  

 

Samenwerking

Het afdelingshoofd Werk en Participatie is niet alleen verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling van het programma modernisering sociale dienst. Het afdelingshoofd werkt hierin nauw samen met de collega afdelingshoofden van de afdeling Inkomen, Beleid en de tijdelijke programmamanager digitalisering en informatisering sociaal domein. Met elkaar zijn zij verantwoordelijk, waarbij het zwaartepunt bij de afdeling Werk en Participatie ligt. Ambtelijk opdrachtgever van het programma modernisering sociale dienst is de directeur.

Job Requirements:

De gemeentelijke organisatie in Gouda ken­merkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Via het pro­gramma Gouda2020+ werken we hard om mee te groeien met de ontwikkelingen in de samen­leving. We doen dat via de kernwaarden ‘van buiten naar binnen', ‘de goede dingen doen' en ‘wendbaarheid'. In totaal werken er circa 500 medewerkers bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aanstu­ring gebeurt via een drietal directieleden - een algemeen directeur en twee directeuren - in sa­menwerking met alle afdelingshoofden. 

De afdeling werk en participatie

De afdeling werk en participatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het participatiebeleid. Dit betekent dat alle activiteiten en processen die gericht zijn op het toe leiden van inwoners van de gemeente Gouda naar werk of het laten participeren in de samenleving, bij de afdeling zijn ondergebracht. In totaal werken er ongeveer 30 medewerkers bij de afdeling, verdeeld over twee teams die worden aangestuurd door twee coördinatoren. De afdeling maakt deel uit van een groter cluster aan afdelingen gericht op maatschappelijke ontwikkeling, bestaande uit o.a. Inkomen, Beleid en Zorg & Welzijn. Functie-eisen
 • Afgeronde Hbo-opleiding;
 • Actuele kennis en ervaring op het gebied van Werk en participatie (Participatiewet);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare en recente (niet ouder dan 2 jaar) leidinggevende ervaring,

waaronder bij een gemeente.

 

Competenties

 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • Communiceren
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Effectief leiderschap
 • Gevoel voor de dagelijkse uitvoeringspraktijkArbeidsvoorwaarden
 • Werkweek van 32 uur;
 • ZZP-opdracht of tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 6 maanden met als doelstelling continuering;
 • Een verantwoordelijke en zelfstandige functie;
 • Cultuur: Ondernemend, energiek, doelgericht, korte lijnen en informeel.
 • Marktconform salaris

 

 

 Meer informatie
Wilt u reageren? Stuur dan uw persoonlijke CV, motivatie en kopie HBO/WO diploma naar sollicitatie@werkspirit.nl

Wilt u reageren? Stuur dan uw persoonlijke CV, motivatie en kopie HBO/WO diploma naar sollicitatie@werkspirit.nl
Company Info
Werkspirit

Amstelveen, Netherlands
Phone: 0652074103
Web Site: http://www.werkspirit.nl
Save Contact
Company Profile


comments powered by Disqus