We use cookies to make your experience of using our website better. To comply with the e-Privacy Directive we need to ask your consent to set these cookies.

Employers

Administrative Assistant, Brussels

col-narrow-left   

Location:

Brussels, Belgium 

Job Category:

Administrative, Finance, Government/Non-Profit, Legal Services

Salary:

- per month

EU work permit required:

Yes
col-narrow-right   

Job Views:

844

Posted:

20.12.2018
col-wide   

Job Description:

AMBASSADE VAN BRAZILIË IN BRUSSEL
Louizalaan, 350 - 1050 - Brussel
Tel.: 02 640 20 15 / Fax: 02 640 81 34
administ.bruxelas@itamaraty.gov.br
 
 

KENNISGEVING VAN EEN SELECTIEPROCES

 
 
De Ambassade van Brazilië in Brussel zal tot 4 januari 2019 inschrijvingen voor de selectie van een (1) administratief assistent ontvangen, onder de voorwaarden van de wet nr. 11.440, van 2006, het decreet nr. 1.570, van 21 juli 1995 gepubliceerd in het oficieel dagblad van de Unie van 24 juli 1995, die de wet nr. 8.745 van 9 december 1993 regelt en het ministerieel besluit van Buitenlandse Zaken van 12 september 1995, gepubliceerd in het oficieel dagblad van de Unie op 25 september 1995. De selectie volgt de instructies in deze kennisgeving.
 
 1. Vacature
De administratief assistent zal administratieve functies uitoefenen in de verschillende activiteitengebieden van de Ambassade. Hi/zij zal een brutoloon van € 2.100,00 (tweeduizend honderd euro) krijgen met de Belgische arbeids- en socialezekerheidswetgeving van toepassing. De werktijden zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur en van 10.00 tot 17.00 uur op vrijdag, met 1 uur lunch, in totaal 38 uur per week.
 
 1. INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingen moeten vóór 4 januari 2019 gebeuren door het registratieformulier, het curriculum vitae (CV) en de hieronder vermelde ondersteunende documentatie naar administ.bruxelas@itamaraty.gov.br  te sturen:
 1. Geregeld verblijf en wettelijke toestemming om een betaalde werk uit te oefenen, in overeenstemming met de Belgische wetgeving;
 
 1. Minimum leeftijd van 18 jaar;
 
 1. Voltooiing van het hoger onderwijs;
 
 1. Bewijs van goed zedelijk gedrag;
 
 1. Aanbevelingsbrief (optioneel);
 
 1. Verklaring waarin de kandidaat verklaart dat de functie waarvoor hij solliciteert niet wordt verward met een functie van de openbare dienst die wordt beheerst door de Braziliaanse wetgeving (beschikbaar op het registratieformulier).
 
 1. Voor Braziliaanse kandidaten:
- Vrijstellingsdocument van militaire verplichting voor mannen;
- Electorale kwijting (het bewijs van electoral kwijting kan op de website van de TSE: worden uitgegeven);
- Verklaring dat u geen openbare, actieve of inactieve funcionaris bent;
 
 1. SELECTIE
 1. De eerste fase van het selectieproces zal bestaan uit meerkeuzevragen voor algemene kennis en een schriftelijke test van het Portugees en van het Nederlands, die zal worden gehouden op de Braziliaanse Ambassade in Brussel om 10.00 uur op 8 januari 2019.
In de schriftelijke test moet de kandidaat maximaal 25 regels in elke taal schrijven. De totale tijd voor de test en de twee teksten te schrijven is 3 uur.
 
 1. De meerkeuzetest van algemene kennis krijgt een evaluatie tussen 0 tot 20. Elk opstel krijgt punten tussen 0 tot 10. De tien (10) beste kandidaten worden goedgekeurd voor de tweede fase.
 
 1. De tweede fase zal bestaan uit een individueel interview, te houden vanaf 10:00 uur op 14 januari 2019, op de Ambassade. De kennis van administratieve taken en eerdere ervaringen zullen worden beoordeeld. De kandidaten met de beste evaluaties in de twee fasen zullen worden geselecteerd voor de beschikbare vacature, in volgorde van classificatie, die te zijner tijd zal worden gepubliceerd.
 
 1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
 1. De geselecteerde kandidaat moet de uitoefening van zijn/haar taken in februari 2019 ingaan.
 
 1. De inschrijving impliceert de kennis en acceptatie door de kandidaat van de termijnen en normen vastgestelde door deze kennisgeving. De kandidaat die een valse of onjuiste verklaring aflegt of niet aan de vereiste voorwaarden voldoet, zal zijn inschrijving geannuleerd hebben, en ook alle daaruit voortvloeiende handelingen zullen worden geannuleerd.
 
 1. De resultaten van dit selectieproces, met de classificatie van de kandidaten die geschikt worden geacht, zijn maximaal 12 maanden geldig.
 
 1. De kandidaten die als geschikt worden beschouwd, maar niet worden aangenomen wegens gebrek aan vacatures, kunnen worden opgeroepen als er nieuwe vacatures zijn binnen de periode vermeld in de vorige item.
 
Brussel, 5 december 2018.
 
Link naar het aanvraagformulier: http://bruxelas.itamaraty.gov.br/en/News.xml

Employment Type:

Full time
Company Info
Embassy of Brazil in Brussels

Brussels, Belgium
Phone:
Web Site:
Save Contact
Company Profile


comments powered by Disqus